Výstavba nového spoje do Tožice

Postavili jsme nový páteřní spoj do Tožice a okolí. Tím došlo k navýšení rychlosti v této lokalitě.